Erelonen

Onze eerste afspraak is kosteloos en vrijblijvend. We bespreken het dossier en het ereloon.

Eerst bekijken we of de verzekering tussenkomt. In uw autoverzekering zit bijna altijd rechtsbijstand: dit wil zeggen dat uw verzekeraar mijn ereloon betaalt. U hoeft zelf dus niets meer te doen of te betalen.

In bepaalde gevallen kan ik een dossier pro Deo behartigen, bijvoorbeeld wanneer de verzoeker gedetineerd is en/of onder de voorwaarden valt.

Indien dit niet het geval is maken we duidelijke prijsafspraken.

Ik ben voorstander van een vast bedrag voor de gehele procedure. Een ‘all-in’ prijs, zodat u in de loop van de procedure niet verrast wordt met bijkomende kosten of facturen. Deze prijs wordt bepaald o.a. rekening houdende met de omvang van het dossier.

Indien u verkiest dat ik aan een vast uurtarief werk, kan dit ook besproken worden.

Een eerste afspraak houdt geen enkele verplichting in.

©2018 B.V. Advocatenkantoor Cecile Kenis